Transport powypadkowego auta z Niemiec do Polski

Transport uszkodzonego samochodu do Polski

Powinniśmy pamiętać o tym, że transport uszkodzonego podczas wypadku lub kolizji samochodowej auta z Niemiec do Polski nie zawsze jest potrzebny i ponosi ze sobą dodatkowe koszty, które bez uzasadnionej przyczyny mogą nie zostać nam zwrócone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialne za wyplate odszkodowania.

Nie ma więc konieczności, aby w celu wykonania opinii technicznej transportować uszkodzony samochód do Polski i dopiero na terenie kraju rozpocząć proces likwidacji szkody. Poza nieuzasadnionymi kosztami pochłania to przede wszystkim czas i przysparza wielu problemu. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest zlecenie wykonanie opinii technicznej uszkodzonego po wypadku lub kolizji polskiego samochodu jeszcze na terenie Niemiec, niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu (np. ekspertowi nalezacemu do Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT z siedziba w Polsce).

Transport uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski uzasadniony jest tylko w niektórych przypadkach np. kiedy nasz uszkodzony na skutek wypadku czy kolizji samochód nie nadaje się do ruchu i istnieją uzasadnione przesłanki, aby przetransportować go do Polski i naprawy dokonać właśnie w polskim warsztacie czy autoryzowanym serwisie samochodowym. Tylko w takich uzasadnionych przypadkach koszt transportu uszkodzonego auta z Niemiec do Polski zostanie nam zwrócony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Aby zaoszczędzić sobie czas związany z niepotrzebnym transportem uszkodzonego samochodu do Polski powinniśmy zlecić wykonanie opinii technicznej niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu. Aby mieć pewność, że nasza opinia techniczna zostanie wykonana w sposób dokładny, rzetelny i zgodny z obowiązującym prawem powinniśmy zlecić jej wykonie, czy to bezpośrednio po wypadku na terenie Niemiec czy po przetransportowaniu uszkodzonego samochodu do Polski, niezależnemu, niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Niezależni rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT dzialajacy na terenie Niemiec są w stanie wykonać dla nas oględziny naszego samochodu prawie natychmiast po zgłoszeniu sprawy i na tej podstawie wykonać niezalezna i obiektywna opinię techniczną, która będzie uznana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia i stanie się podstawą wypłaty odszkodowania.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na transport naszego samochodu z Niemiec do Polski możemy również na terenie naszego kraju skorzystać z pomocy Stowarzyszenia MOTOEXPERT i zlecić wykonanie opinii technicznej naszego uszkodzonego samochodu współpracującemu ze Stowarzyszeniem MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy.